เจ้าหน้าที่

ส่วนงานวัดผล

สำหรับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้แก่::
1.งานวัดผลและประเมินผล

------->>>ติดต่อสอบถามคลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USERNAME **
PASSWORD **

ผู้วิจัยและพัฒนา:: อาจารย์คมเพชร อิ่นสุวรรณ์ 
Developed by : khompet Insuwan 
E-mail: asusit@hotmail.com
ผู้วิจัยและพัฒนา:: อาจารย์สมเกียรติ สาคร
Developed by : Somkiat Sacon
E-mail: iit8@hotmail.com
 Copyright(c)2015 by khompet Insuwan ,Somkiat Sacon
รองรับการแสดงผลได้ดี สำหรับเบราว์เซอร์ google chrome ความละเอียด 1024X768 ขึ้นไป