เจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

       - คู่มือการใช้งานโปรแกรมของนักศึกษา

      - คู่มือการพิมพ์โดยตัดหัวกระดาษท้ายกระดาษ

       - แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน PDF

       - แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน Word

       - ใบคำร้องทั่วไป Word

     
        
 เข้าใช้งานไม่ได้ ติดต่อที่เบอร์โทร : งานวิชาการโทร::0864301885 (ครูออนทะเบียน)

 

 

 


ผู้วิจัยและพัฒนา:: อาจารย์คมเพชร อิ่นสุวรรณ์ 
Developed by : khompet Insuwan 
ผู้วิจัยและพัฒนา:: อาจารย์สมเกียรติ สาคร
Developed by : Somkiat Sacon
 Copyright(c)2015 by khompet Insuwan ,Somkiat Sacon
รองรับการแสดงผลได้ดี สำหรับเบราว์เซอร์ google chrome ความละเอียด 1024X768 ขึ้นไป